Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 

výukové video

Výukový film Zkoušky v tahu, tlaku a ohybu zhlédnete na YouTube 

Výukový film Zkoušky dynamické zhlédnete na YouTube 

Výukový film  Zkoušky tvrdosti  zhlédnete na YouTube 

Výukový film Zkoušky nedestruktivní zhlédnete na YouTube 

Výukový film  Měření závitů  zhlédnete na YouTube 

Výukový film  Měření ozubených kol  zhlédnete na YouTube 

 

Jako rozšíření vznikl také druhý film Nedestruktivní zkoušky, který zhlédnete na YouTube

 

Učební texty

 Návod k měřícímu stroji TESA 3D MICRO HITE  ve formátu .pdf (3,3 MB)

Úlohy na měřícím stroji TESA 3D MICRO HITE ve formátu .pdf (12 MB) 

Virtuální měření v řídícím systému SINUTRAIN ve formátu .pdf (27,2 MB) 

 

Strojírenská měření pro 2. ročník

12 úloh

Měření vnějších rozměrů  ve formátu .pdf (780 kB) 

Měření vnitřních rozměrů ve formátu .pdf (770 kB) 

Měření hloubky ve formátu .pdf (300 kB) 

Přesnost měření a teorie chyb ve formátu .pdf (300 kB) 

Měření s převodem mechanickým ve formátu .pdf (930 kB) 

Měření s převodem elektrickým ve formátu .pdf (700 MB) 

Měření úhlů ve formátu .pdf (1,17 MB) 

Měření drážek ve formátu .pdf (500 kB) 

Kontrola měřidel - mikrometru ve formátu .pdf (470 MB) 

Měření základních technických veličin - Měření ploch ve formátu .pdf (840 MB) 

Měření drsnosti povrchu ve formátu .pdf (1,25 MB) 

Kontrola polohy a házení ve formátu .pdf (1,74 MB) 

 

Strojírenská měření pro 3. ročník

13 úloh

Měření a kontrola tvaru ve formátu .pdf (590 kB) 

Statická zkouška v tahu ve formátu .pdf (740 kB) 

Statická zkouška v tlaku ve formátu .pdf (800 kB) 

Statická zkouška v ohybu ve formátu .pdf (520 kB) 

Smyková zkouška ve formátu .pdf (582 kB) 

Dynamické zkoušky - Rázová zkouška v ohybu ve formátu .pdf (630 kB) 

Technologické zkoušky ve formátu .pdf (708 kB) 

Zkouška kapilární ve formátu .pdf (590 kB) 

Zkouška ultrazvukem ve formátu .pdf (530 kB) 

Zkouška magnetická ve formátu .pdf (610 kB) 

Zkoušky tvrdosti ve formátu .pdf (1,34 MB) 

Měření a kontrola závitů ve formátu .pdf (873 kB) 

Měření a kontrola ozubených kol ve formátu .pdf (1,92 MB)